Guides

Guide till orgasmer: Förstå ditt klimax

Om du tänker efter… vad i hela världen är egentligen en orgasm för något? Vad är det egentligen som sker när vi får dem, och var kommer de ifrån – rent fysiskt alltså? Fixa en kopp kaffe eller te åt dig själv, sätt dig bekvämt tillrätta i soffan, och låt oss ta reda på det tillsammans!

Orgasmer kan definieras lite olika, beroende på vilka kriterier som tillämpas. Den medicinska vetenskapen grundar sin definition på kroppsliga förändringar, medan psykologer använder sig av känslomässiga- och kognitiva förändringar som bakgrund. Det finns således inte någon enhetlig definition eller övergripande förklaring på vad en orgasm egentligen är.

Det är dock två större studier, Alfred Kinseys undersökning av kvinnor och mäns sexuella beteende från 1950-talet, samt William H. Masters och Virginia Johnsons senare arbete Human Sexual Response från 1966, som ligger till grund för mycket av den kunskap och forskning som finns på området idag. Masters och Johnsons forskning ledde till etableringen av sexologi som vetenskaplig disciplin, och är fortfarande en viktig del av nutidens teorier om orgasmer.

Det sexforskande paret studerade människors reaktion på sexuell stimuli, och kunde därigenom definiera en stegvis modell av sexuell respons, där orgasm var ett av stegen. Även om själva orgasmprocessen varierar väldigt mycket från person till person, har flera forskare identifierat olika grundläggande fysiologiska förändringar som tycks förekomma vid alla former av sexuellt beteende, och som inte begränsar sig till samlag där både en penis och en vagina är involverade.

Orgasmens faser

Masters och Johnson delade in den sexuella processen i 4 faser, vilka de samlat kallade för “Sexual Response Cycle”. Den kommer vi att beskriva här nedanför – se om du känner igen mönstren.

Fas 1: Upphetsning
Det tar mindre än en minut för kroppen att börja reagera på sensuell stimulering. Slidan blir våt när den naturliga lubrikationen ökar, den utvidgar sig och blir längre (invändigt alltså), och både de yttre- och inre blygdläpparna, liksom klitoris och ofta också brösten, börjar svullna. Penisen börjar hårdna, bröstvårtorna styvnar, pulsen stiger och andhämtningen ökar i hastighet.

Fas 2: Platå
Reaktionsmönstren från upphetsningsfasen vidareutvecklas och intensifieras i fas 2, och många gånger kan man har se en “sexrodnad” på bröstet, halsen eller i ansiktet hos båda parterna. Musklerna i höfterna, händerna, skinkorna och låren börjar dra sig samman. Det är nu som testiklarna rör sig uppåt i pungen, efterhand som penisen uppnår fullt stånd. Blygdläpparna fortsätter att svullna upp, samtidigt som slidmynningen blir smalare och klitoris drar sig lite inåt i klitoriskappan – den är motsvarigheten till penisens förhud, men har ett betydligt roligare namn!

Fas 3: Orgasm
Du trodde garanterat att det här skulle vara den sista fasen, eller hur? Men nej, så är det inte. Däremot är det den kortaste av alla faserna – men det hade du nog listat ut. Faktum är att denna fas bara tar ett par sekunder, 3-20 sekunder för att vara exakt. Har du en penis varar den typiskt mellan 3-10 sekund och leder till utlösning – och så var det slut med det roliga. Har du en vagina kan muskelsammandragningarna vara 20 sekunder eller längre, och du kan dessutom uppleva flera orgasmer direkt efter varandra, så kallade multipla orgasmer.

Hos båda parter når muskelsammandragningarna i bäckenet och könsorganen sin höjdpunkt strax före orgasmen. Detsamma gäller blodtrycket, och en del upplever också reflexartade sammandragningar i händer och fötter som får dem att gripa tag i vad som nu råkar vara närmast.

När du som har en penis får känslan av att du kommer explodera – den så kallade “point of no return” – då är det känslan av sädesvätskan som samlas i ollonet, vilket betyder att du rent faktiskt ÄR på väg att explodera. Har du en vagina kommer du uppleva att slidväggarna närmast slidmynningen drar sig samman i fast takt – en del säger att sammandragningarna är så täta som var åttondels sekund, men det beror på klimaxet.

Fas 4: Avslappning
I den här fasen börjar din kropp återgå till stadiet före upphetsning. Svullnaden i de kroppsdelar som svällt upp börjar går tillbaka, och musklerna börjar slappna av igen. Hur lång tid det tar att slappna av efter sex varierar, men ofta tar det längre tid om du har en kvinnlig kropp än en manlig. Om du har en penis så kommer denna att slakna, och det dröjer en stund innan du kan uppnå orgasm igen. Det kallas för refraktärperiod, och hur lång den är varierar från individ till individ, men också ålder och fysisk form kan påverka. Personer med vagina har som regel inte behov för denna typ av paus, utan kan ofta stimuleras vidare direkt efter en orgasm – och därmed uppleva orgasmfasen om och om och om igen…

Det var lite om kroppens fysiska reaktionsmönster. Men vad sker i din hjärna när du genomgår de olika faserna? Låt oss titta närmare på vad som får oss att komma igång, och vad som skänker oss det där eftertraktade klimaxet.

Orgasmer går dig på nerverna

Dina könsorgan är proppfulla av olika typer av nerver som skickar impulser till din hjärna. Hur vi uppfattar stimuli varierar från person till person, och det kan också upplevas olika beroende på hur och var du blir stimulerad. Det är därför en klitorisorgasm känns annorlunda än en vaginalorgasm, och anledningen till att en prostataorgasm från prostataleksaker inte känns likadan som en orgasm där det uteslutande är penis som stimuleras.

Låt oss titta närmare på de olika nerver som spelar in vid sexuell stimulering:

Vagusnerven: Utgår från den förlängda märgen i hjärnstammen, och är en av våra längsta nerver. Den löper genom kroppen ner till livmodern, livmoderhalsen och vaginan, varifrån den sänder signaler tillbaka till hjärnan.
Bäckennerven: Skickar signaler till hjärnan från livmoderhalsen och slidan, samt från ändtarmen.
Pudendusnerven: Finns i bäckenpartiet hos alla människor. Den skickar signaler till och från klitoris, eller penis och testiklar beroende på din kropp.
Hypogastriska nerven: Utgår från bäckenet och skickar signaler från livmodern och livmoderhalsen, respektive från prostatan.

De här nerverna har alla förbindelse med hjärnan, och tre av dem tar vägen genom ryggraden. Vagusnerven är undantaget, den går istället längs framsidan av kroppen. Nyligen upptäckte forskare att personer med svåra ryggmärgsskador och förlamning i underkroppen, faktiskt kan känna när man stimulerar deras livmoderhals – ja rentav uppnå orgasm genom detta – eftersom vagusnerven befinner sig utanför ryggraden. Tidigare har personer med denna typ av skador fått veta att de aldrig kommer kunna uppleva en orgasm igen. Vi säger tack till vetenskapen!

Våra hjärnor reagerar ungefär likadant på sex och stimulering oavsett kön. När vi når klimax stänger vårt orbitala prefrontala cortex, det vill säga området i hjärnan precis bakom vänster öga, ner fullständigt. Detta område är en del av frontalloben som ofta kallas hjärnans kontrollcenter, och mycket av vårt beteende och våra kognitiva processer formas här. Det vill säga att orgasmen bokstavligt talat får dig att tappa kontrollen – på bästa möjliga vis.

Kan man lura hjärnan?

Det har genomförts flera studier kring vad som sker i hjärnan under klimax, och i en del har man också försökt ta reda på vad som sker med hjärnan när vi simulerar en orgasm. Med hjälp av magnetröntgen kunde man se att hjärnaktiviteten kopplat till rörelse steg, men att de områden som kopplas till njutning och orgasmDröm dig till orgasm förblev opåverkade, när försökspersonerna ombads fejka en orgasm. Således finns det inga vetenskapliga bevis för att du kan fejka dig till en orgasm bara genom att låta som att du är mitt uppe i en.

I gengäld kan du utan problem drömma sig till en orgasm – och ja, det gäller oavsett könsidentitet. Forskare har undersökt vad som sker i hjärnan både under orgasm i vaket tillstånd och i sovande, dvs. drömmande, tillstånd. Orgasmens omfattning är i stort sett densamma, men aktiviteten i prefrontala cortex var betydligt högre vid en drömorgasm där testpersonen bara drömde om beröring av en viss kroppsdel, än när samma kroppsdel faktiskt blev fysiskt berörd. Du kan alltså “lura” hjärnan till att gå från upphetsning till orgasm medan du drömmer.

Har du nånsin vaknat mitt i en orgasm? Det är vanligare än man skulle kunna tro – oavsett kön – so dream on.