Guides

Vibratorbehandling ändrade kvinnas liv

”Tusen tack för att jag fick vara med i detta försök, det har ändrat mitt liv”. Så här skrev en 41 årig kvinna efter att hon hade varit med i ett försök i en månad vars syfte var att undersöka om vibratorbehandling kunde minska symptom från övergångsåldern.

Kvinnan, som kom tidigt i övergångsåldern efter att ha fått slemhinnor borttagna i underlivet har på få veckor sluppit flertalet irriterande besvär enbart genom att använda en vibrator.

Läkare rekommenderar vibratorbehandling

Vibratorforsöket företogs av oss på Sinful, och vi ville testa om denna otraditionella behandlingsform kunde avbelasta några av de utmaningar kvinnor ofta får i samband med övergångsåldern, i hoppet om at hjälpa fler kvinnor att förbli nöjda och glada igenom den annars, till tider, obehagliga period i livet.

Vårt försök bygger på erfarenheter och rekommendationer ifrån den amerikanska läkaren Dr. Mary Jane Minkin som är klinisk professor i obstetrik och gynekologi vid Yale University School of Medicine.

Sedan hösten 2013 har Dr. Minkin rekommenderat vibratorbehandling med en We-Vibe vibrator för kvinnliga patienter som har besvär med till exempel vaginal torrhet eller svaga muskler i underlivet som följd av övergångsåldern där östrogennivån i kroppen minskar.

Stora resultat på kort tid

Även om vibratorförsöket bara varade i en månad var det stora resultat att spåra till stor glädje för oss: Det är först och främst otroligt spännande att följa en undersökning som denna där man har varit med om att göra en skillnad för en grupp av kvinnor. Det har absolut varit det största för oss.

På bara en månad gav vibratorforsöket följande resultat:

•  6 ut av 8 testpersoner fick större sexlust

•  6 ut av 8 fick bättre sömn. Till exempel upplevde flera att de efter försöket sov hela natten i ett sträck där de förut vaknade fler gånger varje natt.

•  4 ut av 8 fick mindre obehag i underlivet.

•  2 ut av 8 fick bättre humör

•  1 ut av 8 fick färre och mildare blödningsstörningar.

Resultaten passar riktigt bra med vår filosofi om att sexuellt välbefinnande och generellt välbefinnande går hand i hand tycker vi.

Bonusinfo:

Generellt visade försöket att de kvinnor som hade upplevt de största förändringar också var de kvinnor som hade använt vibratorn mest.

Kvinnorna i försöket bads om att använda den We-Vibe vibrator som skickades till dem 3-4 gånger i veckan (eller mer) i en månad, antingen själv eller tillsammans med en partner.

Som del av deras anmälan till försöket skulle kvinnorna bland annat skriva vilka symptom de upplevde som de mest framträdande. Utifrån detta valde vi både kvinnor som hade besvär med torrhet och obehag i underlivet och kvinnor som hade andra symptom som till exempel sömnbesvär och blodvallningar. Detta gjordes för att se vilken – om någon – effekt vibratorbehandlingen hade och om det i så fall var samma effekt som Dr. Minkin har upplevt i sin praktik.